17 видов Цитамини
Какви Цитамини са необходими именно за Вас?

Тест по подбор на Цитамини

За да подберете лесно и правилно препоръчителните за Вашето здраве Цитамини, може да преминете теста от 27 прости въпроса.

Преминете теста (ще се отвори нова страница)
Преминете тест
 

Пептиди (гръцки πεπτος - Хранителен) - семейство вещества, молекули,  които са построени от α-аминокиселинни остатъци, свързани във верига чрез пептидни (амидни) връзки. Тези естествени или синтетични съединения, съдържащи десетки, стотици или хиляди мономернивериги аминокиселини. (Материали Velikpedii)

 

        Терминът "пептид" е въведен повече от 100 години от известният учен E.Fisher, който около  1905 година е разработил общ метод за синтез на тези вещества. Пептидите, както и белтъчините се състоят от аминокиселинни остатъци свързани чрез пептидни (амидни) връзки. Следователно по химична структура не се различават от белтъчините.Обаче пептидите за разлика от белтъчините издържат,не губят своята биологична активност при продължително кипене, екстремни стойности на рН, високо налягане, разтваряне в органични разтворители вредни за повечето белтъчини. По този начин, пептидите при преминаването през стомашно-чревния тракт не се разрушават! И това е - физиологичен начин за регулиране на функциите на органите и тъканите, програмирани от еволюцията. Друга особеност на пептидите , е че много от тях съдържат необичайни аминокиселини рядко срещани в природата и невлизащи в състава на белтъчините. Живите клетки се  синтезират от аминокиселини  или се образуват от разграждане на белтъчините. По Химичен синтез вече са получени  много биологично активни природни пептиди и техни многобройни аналози.  Това е допринесло за решаването на редица сложни проблеми на съвременната медицина и нано-молекулярната биология (например дешифрирането на генетичния -ДНК  код).

 

Какво е това пептид?

Пептид - е вещество, в което молекулите са изградени от верига от няколко аминокиселини, които са свързани чрез пептидни връзки. Физиологично активните пептиди са повсеместни регулатори на дейността на отделни клетки, тъкани, органи и организма като цяло. Всички пептиди имат своя собствена "професия", а дори и по-добре да се каже - тясна специализация. За всеки орган и тъкани е подходящ само свой специфичен пептид: за белите дробове- белодробни, за сърдечния мускул - сърдечен-пептид, за мозъка - мозъчен и така нататък. Пептидите са еднакви за всички бозайници. Ето защо, когато, например, да вземем пептиди от животни (говеда, свине), то тогава нашия организъм ще го приеме като роден, като собствен. Обачес течение на времето активността на пептидите, биорегулатори пада и обменните  процеси сеизкривяват. Нарушената  пептидна биорегулация намалява устойчивостта на организма към дестабилизиращи фактори на външната и вътрешната среда, които са една от причините за бързото стареене.

 

Пептидите действат на организма по следния начин: извлечения от конкретния орган пептид при попадане в човешкото тяло, е в състояние да започне процеса на възстановяване и подмладяване клетките на този орган, от който са извлечени. Както са показали лабораторните изследвания, активните пептиди позволяват  да се увеличи до една трета част  продължителността на живота на клетките на  отделния орган! А комплес от пептидите могат да окажат благопрятно въздействие на цялия  организъм на човека. Пептидите оказват защитно въздействие на организма на клетъчно ниво. Пептидите защитават клетките от въздействието на токсини, ускоряват  обмяната на веществата в клетките и отстраняват от тях продуктите от разпада, и по-общо, пептидите нормализират работата на  органите, допринасят за насищането им на хранителни вещества, както и възстановяват увредените тъкани. След като попаднат в организма, повишава се активността на човека,неговата издръжливост, устойчивост на заболявания. Тоест благодарение на  пептидите, хората се чувстват по-млади и по-здрави, и това е вярно в действителност.

 

Пептидите се състоят от уникални вериги аминокиселини и служат като носители на информация на клетъчно ниво. Пептидите са с ниско молекулно тегло, което им позволява  лесно и безпрепятствено да проникнат в увредена тъкан и в клетките, като стимулират производството на необходимите количества активни вещества в нужния биологичен ритъм според индивидуалната потребност на организма, и запускат  процес на саморегулиране, възстановявявайки нормалната функция на увредената тъкан.

 

По този начин, пептидите могат да  възстановят синтеза на белтъчините в клетката, т.е. възстановяват  тяхната "работоспособност".

Освен това, пептидите  представляват определена  последователност от аминокиселини и са  носители  на уникална  информация ("код"). Този "код" определя избирателното действие на пептида - тоест ,способността да се предава информация на строго определен вид клетки. Това означава, че определен пептид  действа на строго определен вид органи или тъкани.

 

Освен това, главната ценност на пептидните белтъци, е че те носят информация, и именно пептидната връзка е и носител на информация. Въобще, нашият живот съществува благодарение на  две молекули: на белтъчините или пептидите, които пренасят информацияи ДНК, което също носи информация. Но ДНК е матрица, химическа молекула, която сама по себе си не е активна. И тук, пептидните съединения, като ключе към ключалката се явяват като команден сигнал за синтеза на специфичните белтъчини. Поради това ролята на пептидите е толкова голяма. Учените от Института по Биорегулация и геронтология са установили, че пептидите регулират дейността на гените чрез комплементарно свързване към ДНК (такова взаимодействие играе ключова роля в редица основни процеси на съхранение и предаване на генетичната информация). Благодарение на  това свързване те регулират пространствената форма (структура) на ДНК и експресията на гените, и допринасят за стимулиране на синтеза на белтъчините. Това означава, че клетката започва да работи, както при млад и здрав организъм.

 

 

 Какво е пептидни биорегулатори?

Пептиди - това са много къси белтъчини. Те са с размер от 1 Nm, така че с право ги причисляват към наносвета. Известно е, че белтъчините са съставени от аминокиселини, като верига от връзки и са с различни дължини: дълги - с десетки аминокиселини и къси - само с  2-3 връзки.

В организма пептидите са "информационни" пратеници, те пренасят информация от една клетка към друга. За какво? За да работи всичко в организма правилно и добре.

 

 

  

Как става това?

Клетките произвеждат белтъчини- определени видове. Клетката работи добре, съответно целия орган работи добре. Ако се появят проблеми, тогава целият орган дава отклонения, това води до заболяване.

Разбира се, че е възможно да се лекува болестта, като се  прилагат липсващите вещества, но след това клетката просто става ленива ипрестава да работи. Поради това е необходимо да се изпратят  пратеници - пептиди, които ще я накарат да работи, организма ще започне да се лекува сам. Пептидите са способни  да възстановят функционалните увреждания и нарушения и ще попречат на развитието на патологични процеси в органите и тъканите, от които те са извлечени. Нарушение на биорегулацията на клетките намалява устойчивостта на организма към разрушаващи фактори на  външната и вътрешната среда. Пептидни биорегулатори нормализират синтеза на белтъчините, като по този начин предотвратяват натрупването на изменения, свързани с болести или с възрастта. Те се използват за профилактика и лечение на състояния, свързани с нарушаване на устойчивостта на организма и значително повишават ефективността на съществуващите методи за възстановяване след въздействие на различни екстремни фактори (травми, радиационни облъчвания, токсичност, инфекции, психо-емоционални претоварвания).

Тоест,възстановяват нормалното функциониране на клетките и органите, и организма започва да работи както при 18годешен младеж!

 

 

Какъв ефект ще получа при употребата на Цитамини?

Пептидните биорегулатори - Цитамини , имат уникалната способност да възстановят намаления синтез на белтъчините в организма, поради заболяване или заради остаряване, което съпровожда увеличаване адаптивня потенциал и възстановяването на функционалната активност на органите и тъканите.

Това означава, че Вие получавате раставрация и възстановяване на повредения орган или тъкан, поради нормализирането му на клетъчно ниво. И при това без никаква химична или хирургическа намеса!

 

 

 

Какви са страничните ефекти?

Пептидни биорегулатори, според клиничните изследвания е доказано, че нямат странични ефекти, при това  пептидите имат "тясна специализация" (за белите дробове - белодробни, за сърцето – сърдечни пептиди  и т.н.) Това означава, че за разлика от химичните съединения при лекарствените средства, те целенасочено възстановяват именно тези органи, за  които са предназначени, без да имат неблагоприятно въздействие на други органи и системи в организма.

 

 

Кога ще  настъпи ефектът от употребата на пептидите?

До колкото функционалните способности на клетките става постепенно и зависи от нивото на съществуващото поражение, ефектът настъпва в рамките на 1-2 седмици, затова Ви препоръчваме курс в продължение на 1 месец. Следва да се отбележи, че получения ефект се поддържа в продължение на 0,5-1 година, и всеки следващ курс на лечение има ефект на усилване, т.е. повишаване на ефекта.

 

 

 

Мога ли да взема няколко препарата едновременно?

Тъй като всеки пептиден  биорегулатор  има целенасочено действие върху конкректни органи и тъкани  и не засягат други органи и тъкани, така че едновременната употреба на няколко препарата не е противопоказана, но дори се препоръчва.

 

 Мога ли да ги приемам заедно с лекарствени препарати?

Тъй като механизма на действие на традиционните лекарства обикновено се отнася до възстановяване на липсващите вещества в организма, или симптоматично лечение, а пептидните биорегулатори са насочени към възстановяване на нормалното функциониране на клетките, едновременното прилагане  не само не е противопоказано, но дори даже се препоръчва. При такива заболявания като диабетсепрепоръчва съвместното приемане на Панкрамин  традиционни хипогликемични средства, при заболявания на очите – Офталамин и т.н.