17 видов Цитамини
Какви Цитамини са необходими именно за Вас?

Тест по подбор на Цитамини

За да подберете лесно и правилно препоръчителните за Вашето здраве Цитамини, може да преминете теста от 27 прости въпроса.

Преминете теста (ще се отвори нова страница)
Преминете тест
 
Задай във възходяща посока
на страница

Мъжко безлодие

22.10.2013 г. 17:31:11

През последното десетилетие, значително се  увеличава честотата на мъжкия стерилитет в семейството, който в момента възлиза на 25-50% от случаите [1-3]. Комитет на СЗО по безплодие са идентифицирани 38 възможни фактора на безплодие, от които 16 идентифицирани фактора на мъжко безплодие, които могат да причинят безплодие в браковете при  абсолютна фертилност на съпругата [4, 5]. Етиология на патогенезата и лечение на мъжкото безплодие са посветени много научни изследвания

Read More
Кометари | Posted By Kabomed

Биорегулацията е една сложна система на управление, обединяваща всички механизми (надклетъчния, междуклетъчния, вътреклетъчния), насочена към поддържане на хомеостазата и осигуряваща  делението и диференцирането на клетките, тяхната функционална активност, защитна реакция и възстановяване  на тъканите, обмен и възпроизвеждане на генетичната информация, развитието и процеса на стареене [1]. Установено е, че в тъканите и органите, съществуват регулаторни пептиди, общобиологичното значение на които е да се хармонизират и съгласуват функциите на клетъчните популации на различни нива на организацията им [2-3]. Те притежават имуномодулиращо, хемостаза стабилизиращо  и противораково въздействие. Сходни по природа  и физико-химични свойства, но се различават по функционалната активност на пептидите Цитомедини (препапрати за инжекции ), които са били извлечени от почти всички органи, тъкани и клетки на бозайници (включително и  хора).

Read More
Кометари | Posted By Kabomed
Задай във възходяща посока
на страница